header
Kontakt
RESTIKO, s.r.o.
Osadná 1
831 03 Bratislava 3
 
tel: 02/44372657  
fax: 02/ 4437 2657
mobil: 0908 742 905
          0905 646 391
e-mail: restiko@isternet.sk 
                 mitro@restiko.sk 
                 kuric@restiko.sk

REFERENCIE  STRECHY

Názov projektu

Objednávateľ

AD Budova Miletičova 21 Bratislava

AD budova Miletičova 23 Bratislava

MŠ Dolná Poruba

DSS ROSA Bratislava

Aula STU

BD Budatinska 79,81

BD Mikoviniho 9,11 Bratislava

Nám.Sväteho Fratniška 6-16 Bratislava

BD ul. Žarnovicka 1 Bratislava

Transpetrol a,s

Hotel PLUS Bratislava

AD budova Rontgenova 1 Bratislava

BD Rajecka 22-26 Bratislava


Funding s.r.o Bratislava

LIKO a,s Bratislava

Dolná poruba

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

STU Bratislava

BD Petržalka

 SBD BA 3, Kominarska ul.

 Home Pro a Contesta s.r.o.

Fondbyt s.r.o. Bratislava

Transpetrol a,s Bratislava

Hotely Plus s.r.o. Bratislava

SIA a,s Bratislava

BD Rajecka 22-26 Bratislava

Bytový dom Nejedlého 16, Bratislava

Dombyt, Trnavská 70, Bernolákovo

Bytový dom ul.Moyzesová 20-4, Pezinok

SVB a NP Moyzesova Pezinok

MŠ Znievska 26 Bratislava  

GALANT n.o., Znievska 26, Bratislava

Bytový dom  Nejedlého 13-17, Bratislava

Spravcovske Bratislavske družstvo, Drobného 27, Bratislava

Pol. Obj  ul. Stará Vajnorská

RMX s.r.o. Stára Vajnorská 37 Bratislava

Bytový dom  J.Jonaša 11, Bratislava  

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Saratovská 10, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

 BD ul. Pribišova 6 Bratislava

SVB A NP BD Pribišova 6, Bratislava

OA, Dudová 4 Bratislava

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

Bytový dom ul. Tematínska 8 , Bratislava

Bytový podník Petržalka,Haanova 10, Bratislava

Bytový dom ul. Krasnohorská 20 , Bratislava

Bytový podník Petržalka,Haanova 10, Bratislava

Bytový dom Nejedlého 13-17 , Bratislava

Spravcovske Bratislavske družstvo, Drobného 27, Bratislava

Gymnázium Malacky    

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

Bytový dom, Studenohorská 6,8,  Bratislava

SVB a NP Studenohorska 6,8 Bratislava

Bytový dom, Saratovská 6, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

Slovdekra, Polianky 15, Bratislava

DRUDOP st. a opr. Družstvo, Bajkalská 31, Bratislava

Bytový dom, Studenohorska 50-52, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

Gymnázium Pankuchova, Bratislava

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

Bytový dom, Hanulova 1, Bratislava 

SVB a NP BD ul. Hanulova 1, Bratislava

Polyfunkčný objekt. ul. Podzáhradna

PEKA&Co s.r.o. Nové záhrady 14

Bytový dom, Blagoevova 18, Bratislava

Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, Bratislava

Bytový dom, Kapanice 19, Bratislava

SVB CESTY, Kopanice 19, Bratislava

Bytový dom, Studenohorska 73-5, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

REFERENCIE FASÁDY


BD ul. Studenohorska 79,81

AD Miletičova 21 Bratislava

AD Miletičova 23 Bratislava

BD ul Osadná 2 Bratislava

ZŠ Dolná Poruba

BD Česka 8 Bratislava

Nemovníca Malacky

BD Wilsonova 2,4 Bratislava

Bytový dom ul. Saratovská 3, Bratislava


SBD 4 Drobného Bratislava

 Funding s.r.o. Bratislava

Liko a,s, Bratislava

SBAT s.r.o. - spravca

Obec Dolná Poruba

SVB Česka 8 Bratislava

Nemočnicna a,s Bratislava

BD CENTRUM, Bratislava

Dombyt, Trnavská 70, Bernolákovo

Bytový dom ul. Bazovského 10-9, Bratislava

Spoloč. vlastníkov bytov, Bazovského

Bytový dom ul. Nemčíkova 1-3, Bratislava

Spoloč. vlastníkov bytov, Nemčíkova

Bytový dom ul. L. Zúbku 22-4, Bratislava

Bytový podník Dúbravka, Fedákova 1, Bratislava

Zateplenie schodiska, Galbavého 3, BA

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

Bytový dom ul. Mierová 2-20, Pezinok

Spoloč. vlast. bytov, ul. Mierová 2-20, Pezinok

Bytový dom ul. Kpt. Jaroša, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Admin. budova, Polianky 15, Bratislava

DRUDOP st. a opr. Družstvo, Bajkalská 31, Bratislava

Bytový dom, Muškátova 8, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Rozvodova 11, Bratislava

Spoloč. vlast. bytov, ul. Rozvodova, Bratislava

Bytový dom ul. Kudlákova 1, Bratislava

Bytový podník Dúbravka, Fedákova 1, Bratislava

Bytový dom, Stromova 19-25, Bratislava

Spoloč. vlast. bytov, Stromova 19-25, Bratislava

Bytový dom ul. Sadmilejská 5, Bratislava

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Dom služieb, Senec

Bratislavský samosprávny kraj

Bytový dom ul. Bagarova 14, Bratislava

Bytový podník Dúbravka, Fedákova 1, Bratislava

Bytový dom ul. Bystrická 2, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Muškátova 8, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Bajkalská 31, Bratislava

DRUDOP st. a opr. Družstvo, Bajkalská 31, Bratislava

Bytový dom ul. Bystrická 10-12, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Bystrická 18-22, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Muškátova 10-12, Pezinok

Spoloč. vlast. bytov, Muškátova 10-12, Pezinok

Bytový dom ul. Tylová 10-4, Bratislava

Spoloč. vlast. bytov, Tylová 10-4, Bratislava

Bytový dom ul. Nejedlého 16, Bratislava

Dombyt, Trnavská 70, Bernolákovo

Bytový dom, Rumančekova 44-54, Bratislava

SVB Rumančekova 44, Bratislava

Bytový dom, Studenohorska 73-5, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava