header
Kontakt
RESTIKO, s.r.o.
Osadná 1
831 03 Bratislava 3
 
tel: 02/44372657  
fax: 02/ 4437 2657
mobil: 0908 742 905
          0905 646 391
e-mail: restiko@isternet.sk 
                 mitro@restiko.sk 
                 kuric@restiko.sk

Stavebná firma RESTIKO vznikla združením troch samostatných súkromných
stavebných zložiek v roku  1991  .

        
V roku  
1993 sa združenie pretransformovalo na Spoločnosť s ručením obmedzeným.


Za toto obdobie takmer  30 rokov   sme získali veľa skúseností a preto vám vieme  
ponúknuť kvalitnú       prácu     s dlhoročnými   skúsenosťami v stavebníctve. 


O našej profesionalite a spoľahlivosti rozprávajú mnohí spokojní klienti, čo je pre nás najlepšia 
REKLAMA.